2011. augusztus 7., vasárnap

A családállítás elméleteA családállítás működési mechanizmusa 

Bert Hellinger a családállítás működését egy szellemi mezővel magyarázza, amely állítása szerint egyezik azzal, amit Rupert Sheldrake biológus morfogenetikus mezőként írt le. A „morfe” struktúrát, formát jelent, a „genesis” pedig keletkezést. Ez a mező ismétli magát. Ezen alapulnak a természeti törvények is. És Hellinger szerint a családon belüli ismétlődések is. A morfikus mező védi magát a felismerések, változások ellen, mert a mező tagjai félnek attól, hogyha a mező megváltozik, elveszítik azt a jogukat, hogy odatartozhassanak. Minden ellen tehát, ami veszélyezteti a mező összetartását, a mező tagjai harcolnak. Könnyen megfigyelhető egyes szakmák vagy vallások, de más csoportok mezeje is. És megfigyelhető a gondolkodási, észlelési, fejlődési, növekedési tilalom. A mező tagjai úgy érzékelik, hogy aki veszélyezteti a mező változatlanságát, az eretnek, el kell pusztítani. 
A mező önmagában nem tudja a keletkező „hibákat kijavítani”, a rendet helyreállítani. Ehhez egy új, kívülről jövő impulzusra van szüksége, szellemi erőre. 
Ezen az elméleti alapon működik Hellinger magyarázatában a családállítás.

A mindent mozgató szellemi erőtér 

Bert Hellinger: „Minden, ami létezik, mozgásban van. Vajon milyen erő mozgatja a világot, mi mozgat mindent, honnan jön ez a mozgás?” Hellinger végtelen, alkotó, szellemi erőnek nevezi, amely minden sorsban benne van. A szellemi erő mozgásterében minden és mindenki jelen van, aki valaha is élt, aki a későbbiekben fog élni, és minden történés is. Ebben az erőtérben nincs minősítés, nincs sajnálkozás. A történések a szellemi erő mozgását követik. 
Minden ember egy ilyen szellemi mezőben is mozog, amelyben tehát mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Fogalmazza meg Hellinger. Ebben az erőtérben a mozgás mindenki felé odafordul, egymáshoz vezeti mindazt, ami addig szét volt választva. Ebben a mozgásban minden kapcsolódik egymáshoz, senki sem jobban, és nem kevésbé, minden úgy fogadtatik el, ahogy az van, a jó és a rossz közötti különbségtétel, azaz ítélet nélkül, a maga különbözőségének elismerésével. Mindenki ugyanazt az erőt szolgálja, a maga sajátos módján. A gyilkost és az áldozatot is ugyanaz az erő vezeti. Ez az erő hatalmas. És ez az erő - a hagyományos felfogás szerint - nem jó. Ami a világot előrelendíti, azt mi rossznak nevezzük. A rossznak van nagyobb alkotó ereje. 

Bert Hellinger: „A családállítások alkalmával a megjelenített családtagok képviselői ennek a szellemi erőtérnek a hatása alatt mozognak. Így, ha átengedik magunkat a szellemi mozgásnak, a morfogenetikus mezőben megtörténhet a változás. Ez a szellemi családállítás.” 

A családállítás során a valóságnak egy másik, ebben a szellemi erőtérben lévő dimenziója kerül napvilágra, és azzal, hogy ez a dimenzió tudatosodik, soha többet nem lesz már úgy, mint ezelőtt. Megkezdődik egy mozgás, egy belső növekedés, a gyógyulás. Már nem kell kényszerűen ismételni. 
Ennek a szellemi mezőnek törvényei vannak, melyeket Hellinger a Szeretet Rendjeinek nevez.


A szeretet rendjei a szülők és gyermekeik között

Az élet elfogadása úgy, ahogy azt kaptuk 
A szülők, amikor életet adnak, akkor a legmélyebb emberi valójukkal harmóniában, önmaguk teljességét adják a gyermeküknek. Semmit nem tehetnek hozzá ahhoz, akik és amilyenek ők, és semmit nem vehetnek el ebből.


A Szeretet Első Rendje a szőlők és a gyermek kapcsolatában: 
A gyermek úgy kapja az életet, ahogy azt neki a szülei adták, és ő mindennel együtt fogadja el, amit kapott.


Egy gyermek maga a szülei, és ha sikeres akar lenni, el kell ismernie a szüleit olyannak, amilyenek. Nem képzelheti, hogy lehetnének más szülei is, hiszen más szülőknek másmilyen gyermeke lenne. Számunkra a mi szüleink az egyetlen lehetséges szülőpár. A szüleink elismerése mély és alapvető mozzanat. Magában foglalja elkötelezettségünket a szüleink által adott élet és a sors iránt. Mindazzal együtt, amivel ez jár: a lehetőségekkel, a szenvedéssel, a családi balsors és bűnök nehézségeivel, a boldogsággal és a jó szerencsével. 
Helytelen elvárás az, ha többet vagy kevesebbet akarunk annál, mint ami a szüleinktől kapott élet. A szüleinket elismerve megláthatjuk azt a hatalmas távlatot, ahonnan maga az élet jön, ez az élet misztériuma, melynek a szüleink elismerésével alávetjük magunkat. 
Képzeld el, hogy mélyen meghajtva a fejed a szüleid előtt, azt mondod nekik: „Az életet, melyet adtatok, teljes értékében elfogadtam tőletek, azon az áron, amibe ez nektek került, és azon a teljes áron, amibe ez nekem kerül. Elfogadom mindazzal, ami vele jár, minden korlátozottságával és lehetőségével.” Ettől békésnek és teljesnek fogod magad érezni. 
Ezzel ellentétben, aki elfordul a szüleitől és azt mondja: „Más szülőket akarok, nem tetszik az, amilyenek az enyémek.” (Ez egyáltalán lehetséges lenne? Önmagunknak lenni más szülőkkel?) Az elfordul az élettől, és üresnek, támasz nélkülinek érzi magát. 
Vannak, akik félnek, hogyha elismerik szüleiket, akkor magukra kell venniük a szüleik rossz oldalait is. Ők úgy viselkednek, mintha választhatnánk, hogy és az életnek csak azt a részét fogadjuk el, amelyik tetszik. Ha nem az élet egészét öleljük magunkhoz, elveszítjük a jó dolgokat is.


A különlegesség 

Van még egy misztérium. Mindannyian különlegesek vagyunk, valami megismételhetetlen, személyes dolog van bennünk, ami eltérő a szüleinktől. És ezt is el kell ismerni, legyen ez egyszerű vagy nehéz, jó vagy rossz. Ha a világot és az életünket szemléljük, felismerjük, hogy minden összefügg valamivel. Mindent azért teszünk, mert egy nagyobb egészet szolgálunk vele, akkor is, ha nem értjük. Ezt a szolgálatot feladatként tapasztaljuk, amelyhez nem tudunk hozzátenni személyes jóságunkkal, vagy elvenni belőle akár szörnyű bűneinkkel sem. A hétköznapi különbségek a nagy egész szempontjából lényegtelenné válnak. Ezt Azonosságnak nevezem - mondja Hellinger. 
Az élet alapvető adottságai tehát, hogy vannak szüleink, hogy mi a gyermekeik vagyunk, és hogy van bennünk valami különlegesen személyes.
vissza 


Elfogadni a szüleinktől mindazt, amit adni tudnak 

Szüleink az életünkön kívül más dolgokat is adnak. Többek között etetnek, nevelnek, gondoznak. Akkor tudunk kiteljesedni, ha a gyermekként mindezt úgy fogadjuk, ahogy azt a szüleink adják. A gyermekek éppen eleget kapnak, feltéve, hogy el akarják fogadni azt, amit felkínálnak nekik. Ez akkor is így van, ha nem kapnak meg mindent, amit szeretnének. Éppen eleget kapnak. 
A szeretet rendje szerint nem számít, hogy korábban mi történt. Kiteljesedettnek és sikeresnek érzi magát az a gyermek, aki azt tudja mondani a szüleinek: „Nagyon sokat adtatok nekem, és ez számomra elég. Nagyra becsülve és szeretettel fogadom el. Ami számomra még hiányzik, arról magam gondoskodom. És most békében elhagylak benneteket.” A mondatok hatására a gyermekek visszakapják szüleiket, a szülők pedig a gyermeküket. Ugyanakkor végre elválhatnak egymástól, és függetlenek lehetnek. A szülők teljesítették feladatukat, a gyermekek szabadok és élhetik saját életüket, miközben tisztelik szüleiket, mégsem függenek tőlük. 
Ezzel ellentétben mi történik akkor a lélekben, ha a gyermek azt mondja: „Amit adtatok, nem volt megfelelő, és nem volt elég, még tartoztok nekem.” Mit kaphat így a gyermek a szülőktől? Semmit. És mit kapnak a szülők a gyermektől? Semmit. Ilyenkor a gyermek nem tud elválni szüleitől, a vádak és követelések összekötik velük. És a kötés ellenére nincsenek szüleik. A gyermek üresnek, rászorulónak és gyengének érzi magát.

A Szeretet Második Rendje: 
A gyermek úgy fogadja el azt, amit a szülők az életen kívül adnak neki, ahogy azt a szülei adják. 


Gyermek az őt megillető helyen 

A szülők az életen és a nevelésen kívül ajándékként adnak minden mást abból, amit a saját erejükből halmoztak fel. Ha a gyermek csalódott, mert például nem tud olyan képeket festeni, mint a tehetséges festő édesanya, megsérti a szeretet rendjét. Hiszen ő nem rendelkezik a tehetséggel, és nem dolgozott meg az eredményekért, mint az anya, így ez követelőzés. 
Ugyanez vonatkozik az anyagi javakra. A gyermeknek nincs eredendő joga a szülei javaihoz, ha mégis örökségként megkapja úgy jó, ha azt ajándékként fogadja. 
És szintén pontosan ugyanez alkalmazható a szüleink személyes bűneire is. A személyes bűneik csak a szüleinkhez tartoznak. Gyakori, hogy a gyermek, a szülei iránti szeretetből, magára veszi azok bűneit, és megpróbálja azt helyettük viselni. De ez megsérti a Szeretet Rendjét, ehhez a gyermeknek nincs joga. Ha a gyermek jóvá akarja tenni a szülei hibáit, azzal úgy kezeli a szülőket, mintha azok gondozásra szoruló gyermekek lennének, és maga lenne a szülők szülője. Egy nő édesapja vak volt, az édesanyja pedig süket. Jól kiegészítették egymást, a nő mégis úgy érezte, hogy gondoskodnia kell róluk. Amikor felállítottuk a családi konstellációját, a helyettesítők a helycserét pontosan mutatták. Az anya képviselője azt mondta: „Az apádról képes vagyok gondoskodni”. Az apa pedig ezt mondta: „Anyád és én jól megvagyunk. Nincs rád szükségünk.” Az asszony ettől inkább csalódott volt, mint megszabadult, mert ismét gyermek méretűvé kellett válnia. Aznap éjjel nem tudott aludni. Azt mondtam neki: „Akik nem tudnak aludni, azt gondolják, hogy éberen figyelniük kell valamire.” 
Ekkor elmondtam egy történetet egy fiatalemberről a háború utáni Berlinben - mondja Hellinger. 
A fiatalember éjjel - nappal figyelte a testvére holttestét, hogy a patkányok ne egyék meg. Kimerültsége ellenére, meg volt győződve róla, hogy ez a kötelessége. Aztán valaki azt mondta neki: „A patkányok éjszaka alszanak”. És a fiú elaludt. 
Aznap éjszaka a nő is aludt.

A Szeretet Harmadik Rendje a szülők és gyermekek között: 
A gyermek tiszteletben tartja azt, ami személy szerint a szüleihez tartozik (tehetsége, javai, bűnei) és megengedi nekik, hogy megtegyék azt, amit csak ők tehetnek meg, és amit nekik kell megtenniük.


A szülők elismerése 

A Szeretet Negyedik Rendje szülők és gyermekek között: 
A szülők Nagyok, a gyermek Kicsi. A szülők adnak, a gyermek pedig elfogad.
A szülők minden gyermeknek sokkal többet adnak, mint amennyit az valaha is viszonozni tud. A szülő – gyermek kapcsolatban nincs viszonosság. Néhány gyermeknek bűntudata van, és azt mondja: „Nem fogadok el semmit, és így megszabadulok a bűntudatomtól.” Ezzel elzárja magát a szüleiből áramló életerőtől, és emiatt ürességet és kimerültséget érez. „Mindent, amit adtatok, szeretettel elfogadom” - az ilyen elfogadás az egyensúlyteremtő mód, mert a szülők ettől elismerve érzik magukat és tetteiket. Így szívesebben adnak még. Ha a gyermek követelőző: „Többet kellene adnotok”, a szülők szíve bezárul, és nem tudják áramoltatni a szeretetet, a gyermeknek pedig soha nem lesz mindaz értékes, amit kikövetelt. 


Kölcsönösség és nem viszonosság 

Amit a szüleinktől kapunk, azt továbbadjuk. A szülőket nagyon boldoggá teszi, ha a gyermekeik azt mondják: „Mindent elfogadok, amit adtok, és tovább fogom adni.” Azok a gyermekek, akik ilyen módón továbbadnak, nem hátrafelé néznek, hanem előre, a saját életükre. A gyermek szülei is a saját szüleiktől kaptak és a gyermekeiknek adták azt tovább. És mivel oly sok mindent kaptak és fogadtak el, képessé is váltak a bőséges adakozásra.
vissza 


A szeretet rendjei a tágabb családunkban, a klánban 

Egy nagyobb rendszerbe is tartozunk, ez a tágabb családunk, a klán rendszere. Úgy tapasztaljuk, hogy ezt a rendszert, egy magasabb rendű működés vezérli, ahol az összes tag része a közösnek. Egy madárrajhoz hasonlítva, az összes madár új, egyező irányba kezd repülni a raj döntése szerint. A családi rendszerben ez a „döntés” a közös családi tudat. Akkor érezteti a hatását a szolgált magasabb rend, amikor engedelmeskedünk neki, vagy amikor megsértjük a követelményeit. 
Vajon kikre van hatással ez a közös tudat, a magasabb rend? Szabályként azt mondhatjuk, hogy a következő személyek tartoznak egy család rendszeréhez: 
• A gyermekek, ide értve az elhunytakat és a még születendőket; 
• A szülők és a testvéreik; 
• A nagyszülők; 
• Alkalmanként némelyik dédszülő, vagy még távolabbi rokon, akinek különösen nehéz vagy igazságtalan sorsa volt; 
• Olyan nem vér szerinti rokon személyek, akiknek a nehéz sorsa miatt valaki a családban „hasznot húzott”.
A klán két alapvető törvénye: az odatartozáshoz való jog és a hely törvénye. Az odatartozás joga - az alaptörvény 

Az egyik legalapvetőbb elv a családi rendszerben, hogy minden tag egyenlő joggal rendelkezik a rendszerhez tartozni. Sok esetben zárunk ki a családból vagy klánból tagokat, például egy nagybácsit, aki a család fekete báránya, vagy egy törvénytelen gyermeket azzal, hogy senki nem beszél róluk. Vagy tehetjük ezt a vallásunk különbözősége okán például: „Én katolikus vagyok, te pedig protestáns, nekem több jogom van ide tartozni, mint neked.” Vagy fordítva. Ilyen megkülönböztető csoportosítás például még a foglalkozás, a nemzeti hovatartozás, a bőrszín vagy a nemi identitás. 
Van olyan, amikor egy gyermek meghal, és a szülők a következő gyermeknek ugyanazt a nevet adják, hogy elfelejtkezzenek a gyásszal járó fájdalomról. Mintha azt mondanák a meghalt gyermeknek: „Te nem tartozol ide. Más helyettesít.” Lehet, hogy a meghalt gyermekeket nem is számolják bele a gyermekek számába. Itt a meghalt gyermek családhoz tartozásának alapvető joga sérül. 
Van olyan is, hogy a család némely tagja azt gondolja, hogy ő jobb a többieknél, és ezzel föléjük helyezi magát. A „jó” ilyenkor azt jelenti, hogy nekem több jogom van a rendszerhez tartozáshoz, a „rossz” pedig azt, hogy neked kevesebb.A kizárt tagok képviselete 

A kizárás miatt mindig megjelenik a kompenzáció igénye a rendszerben. Ez a dinamika azt eredményezi, hogy a kizárt vagy megvetett családtagot egy következő generációs családtag fogja képviselni. Mivel viszont a képviselő nem lesz az azonosulás tudatában, védtelen lesz. 
Például egy nős férfi beleszeret egy másik nőbe. A feleségének pedig csak azt mondja, hogy már nem akar tőle semmit, és ezzel növeli az igazságtalanságot, melyet elkövet. Később az új nővel gyermekei születnek. A lánya harcol majd ellene, minden érthető indok nélkül. Kiderül, hogy tudattalanul apja előző társa helyett érzi a gyűlöletet, pedig talán nem is tud annak a volt feleségnek a létezéséről.

Ebben egy rejtett, rendszerszerű kompenzációs erő működését fedezhetjük fel, mely úgy egyenlíti ki a korábbi taggal szemben elkövetett igazságtalanságot, hogy belevon egy tudattalan fiatalabb családtagot.A sors beteljesítése 

Az odatartozás jogához tartozik az is, hogy aki kitöltötte az életidejét, annak szabad legyen elmennie. Ha a még élők kapaszkodnak belé, nem akarják őt elengedni, megtagadják tőle, hogy teljesíthesse a sorsát. Hellinger megfogalmazásában: "az, akit vissza szeretnének tartani, dühös lesz, és egy élő családtagot behúz a halálba magával." 


A másik alaptörvény a klánban: Az isteni rend, a hely törvénye 
Eszerint annak, aki előbb érkezett a mezőbe, a rendszerbe, elsőbbsége van mindazokkal szemben, akik később érkeztek. Ha valaki beáll egy előbb érkező helyébe, megsérti ezt a törvényt. 
A családi súlyos rendellenességek – a viselkedési zavarok, a betegségek, a balesetekre való hajlam, az öngyilkosság – többsége akkor következik be, amikor a következő generáció egy tagja tudattalanul képvisel egy korábban kizárt tagot. Keresi a jóvátételt az igazságtalanul járt személy nevében. 
Ez rámutat a családi rendszer egy másik jellegzetességére: A családi tudat igazságot szolgáltat a korábbi tagoknak azzal, hogy igazságtalanul bánik a következő nemzedék valamelyik tagjával.


Kioldás 

A fiatalabb családtagokat azzal lehet kioldani az ilyen kötésekből, hogy a kizárt tagnak megadják a rendszerben a neki járó tiszteletet. Ezzel az alapvető rend helyreáll, és az eddig kizárt tag újra visszakerül a családba. Például a családállítás során a második feleség azt mondja az elsőnek: „Enyém ez a férfi, és ez a te fájdalmadba került. Tiszteletben tartom a veszteségedet, és elismerem, hogy igazságtalanság történt veled. Kérlek, légy velem és a gyermekeimmel barátságos.” A családállításokon gyakran megfigyelhetjük, hogy az első feleség arca ilyenkor meglágyul, és barátságossá válik attól, hogy megkapja a tiszteletet, és visszafogadják a családba. 
Az oldódáshoz hozzá tartozik, hogy az első feleségnek az eddig őt képviselő gyermek azt mondja: „Én csak az apámhoz és az anyámhoz tartozom. Nekem az én anyám az igazi. Bármi, ami köztetek történik csak rátok tartozik, rám nem”. Az apjának pedig azt mondja: „Te vagy az én apám, és én vagyok a Te lányod. Kérlek, úgy nézz rám, mint a lányodra.” A lány ezzel felszabadul, hogy pusztán az apa lánya legyen. Az apa is felszabadul, hogy pusztán apa legyen, és ne kelljen a lányában a volt szeretőjét látnia. Mindaddig, amíg a lány az első feleséget képviseli, az anyja tudattalanul is az első nőt látja benne, így, mint riválisok, konfliktusba kerülhetnek egymással. Ezért jó, ha a lány azt mondja: „Te vagy az anyám, és én a te lányod vagyok. Kérlek, tekints rám gyermekedként.” 
A családhoz tartozás jogának megsértése még súlyosabb kötést is eredményezhet. Ha egy gyermek korán meghal, a többi gyermeknek bűntudata lehet amiatt, hogy ők élnek. Úgy érzik, hogy igazságtalan előnyt élveznek a meghalt testvérükkel szemben. Tudattalanul, a kiegyenlítés érdekében, kudarcot vallanak, vagy beteggé válnak, szélsőséges esetben pedig meg akarnak halni, és nem tudják, hogy miért. Ilyen helyzetekben néhány gyermek képes helyreállítani a szeretet rendjét, és a saját élete felé fordulni azzal, hogy azt mondja a halott testvérének: „A testvérem vagy, tisztellek, és helyed van a szívemben. Meghajtom a fejem előtted és a sorsod előtt, és elfogadom a saját sorsomat, bármit is hozzon”.


Mágikus hiedelemrendszer, gyerekes szeretet 

A kiegyenlítés igénye mögött egy mágikus hiedelemrendszer is kifejti a hatását. Azt hisszük, hogy megszabadíthatjuk szeretteinket a szenvedéseiktől, ha mi magunkra vesszük. A mágikus hiedelmek és az ezzel együtt járó gyerekes szeretet a hatalom és a felsőbbrendűség érzésével párosul.

Például a gyermeki lélek azt mondja a beteg édesanyának: „Inkább én leszek beteg helyetted, hogy te ne szenvedj. Inkább én magam halok meg”. És ha az anya halálos beteg, akkor van, hogy a gyermek öngyilkosságot követ el abban a mágikus hitben, hogy ez az áldozat lehetővé teszi, hogy az anya életben maradjon. 
Az anorexiának gyakran ez a dinamikája. A gyermek addig próbál lefogyni, eltűnni, míg meg nem hal. Gyakran kiderül, hogy az ilyen gyermek a lelkében azt mondja az apának vagy az anyának: „Én tűnök el helyetted”. Ez mély, ártatlan gyermeki szeretet. 
Hellinger, amikor anorexiás gyermekkel dolgozik, hagyja, hogy a gyermek hangosan kimondja az anyját vagy apját képviselő személy szemébe nézve: „Inkább én magam tűnök el, minthogy engedjelek elmenni”. Amikor egy gyermek az apjára vagy az anyjára néz, és valóban látja őket, ezt nem tudja kimondani, mert meglátja, hogy a szüleit lesújtaná a halála. A gyermek mágikus hiedelemrendszere teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a szülők is szeretik őt, és hogy nem fogadnának el egy ilyen áldozatot, és azt sem veszi figyelembe, hogy egy ilyen áldozat teljesen haszontalan lenne. 
Ha az anya a szülés során hal meg, a gyermeknek nehézséget okoz az életet elfogadni. Vak szeretettel azt mondja: „Nem élhetek teljes életet, mert te meghaltál, és én ezért bűnösnek érzem magam.” Ilyenkor segít, ha a gyermek az anyja szemébe néz, és azt mondja: „Anya, látom a szörnyű árat, amit te azért fizettél, hogy én élhessek. Elfogadom a tőled kapott életemet ezen az áron, és valami jót csinálok belőle. Nyugodj békében és tudd, hogy én élni fogok, és az áldozat, amit értem hoztál, nem volt hiábavaló.” 
Az ilyen szeretet megköveteli, hogy felhagyjunk azzal a mágikus hiedelemmel, hogy önmagunk feláldozásával jobbra fordíthatjuk bárki sorsát, így gyógyító szeretetté alakítjuk át a szenvedést okozó és fenntartó vak szeretetet.


A szeretet rendjei a férfi - női kapcsolatokban 

A téma nagyon bensőséges, és van, aki ezt szégyelli, mintha titokban kéne tartani. Ami a férfiakat és a nőket valóban megkülönbözteti, az gondosan el van rejtve a szemünk elől. Talán ez egy védett dolog, ez az a pont, ahol a legkönnyebben sérülünk. A legalapvetőbb erő, amely vezérli az életet és garantálja annak folytonosságát, az ember szexuális ereje. 
Ez az erő saját szolgálatába állít minket, akár akarjuk, akár nem, erről olykor megfeledkezünk. Ha a házasság és a gyermekvállalás mindig racionális döntésen múlna, lehet, hogy senki nem tenné meg. A természet kreatív ereje a szexualitásunkon keresztül áramlik, ezen az erőn keresztül lépünk a legmélyebb összhangra a világot mozgató erővel. Minden más motiváció és ésszerű megfontolás elhalványul, ha ezzel hasonlítjuk. 
A férfi és a nő közötti Szeretet Rendjének első követelménye: 
A férfi ismerje el, hogy amire szüksége van, mert hiányzik neki, az a nő, és hogy bármilyen keményen is próbálkozik, soha nem érheti el azt, amivel a nő már rendelkezik. És a nő ismerje el, hogy amire szüksége van, mert hiányzik neki, az a férfi, és hogy bármilyen keményen is próbálkozik, soha nem érheti el azt, amivel a férfi már rendelkezik. 
Ilyenkor a férfi elismeri, hogy szüksége van a nőre, és rajta keresztül válik férfivá, és a nő elismeri, hogy szüksége van a férfira, és rajta keresztül válik nőve, és ez a kölcsönös igény egymáshoz köti őket. Ez a kötelék lehetővé teszi a férfinak, hogy a partnere nőiességét ajándékként fogadja, és lehetővé teszi a nőnek, hogy a partnere férfiasságát ajándékként fogadja. 
Vannak, akik a férfiakat bátorítják, hogy fejlesszék ki magukban a nőies részüket is, és fordítva. Képzeljünk el olyan köteléket, amely a nőiességet magában kifejlesztő férfi és a férfiasságot magában kifejlesztő nő között jön létre. Vajon milyen méllyé válhat egy kapcsolat, ha nincs szükségük egymásra?


Kötődés férfiak és nők között 

Ha egy férfi és egy nő elfogadják egymás iránti igényüket, akkor szerelmük beteljesülése egy felbonthatatlan köteléket hoz létre köztük. Ez a kötelék más, mint az egyházak erkölcsi tanításaiban hirdetett felbonthatatlan házasság. A szerelem beteljesedése ebben az értelemben olyan köteléket hoz létre, mely nincs tekintettel a házasságkötésre vagy a más rítusra és ceremóniára. 
Ennek a kötődésnek a létezését a hatásán keresztül érzékelhetjük. Például, ha valaki könnyelműen elhagyja azt, akihez ilyen kötelék fűzi, akkor nehézségei lesznek egy új kapcsolat kialakításában. Az új partner ugyanis érzékeli a korábbi köteléket, és nem tud nyitott lenni. Egy másik példa: egy nő úgy érzi, hogy jobb, mint a férje előző felesége, és a férfit boldogabbá tudja tenni, mint az előző feleség. Néhány év után aztán képtelen intim kapcsolatba kerülni a férjével. Ezzel tudattalanul elismeri a férje kötődését és saját lojalitását is az előző feleséghez. És úgy veszíti el a férjét, mint az első feleség. A családfelállítás során gyakran megfigyelhető, hogy a második feleség kissé távolságtartó az új férjjel, mert érzi, hogy a férfit még máshoz köti valami. 
A kötődés mélységét is a hatásán keresztül mérhetjük. Törvényszerű, hogy az első szerelem vége a legnehezebb és a legfájdalmasabb. A szétválás általában könnyebb a második köteléknél, és még könnyebb a következőnél. Ez a kötődés nem ugyanaz, mint a szerelem. Megesik, hogy a kötődés nagyon mély, noha kicsi szerelem, vagy nagy a szerelem, és kicsi a kötődés. A kötődés a szex fizikai aktusában keletkezik. Emiatt nagyon gyakori, hogy a vérfertőzés és a nemi erőszak hatására is létrejön. Az ilyen áldozatnak az erőszaktevőt, mint előző partnert el kell ismernie, és tisztelnie ahhoz, hogy a továbbiakban mély kötődést tudjon kialakítani. Ezzel az elismeréssel a negatív hatás is lágyítható. 


Hierarchia 

A férfi és a nő szerelmének gyümölcse a gyermek, így jön létre a család. A családban az egymás közötti rendet a hierarchia határozza meg, mint rejtett törvényszerűség. Ez az idő folyását követi: 
Aki vagy ami előbb jött, előrébb való annál, aki később jött. Ez a hely törvénye.

A családban a szülők korábban ott voltak, mint a gyermekek. Az ő egymás iránti szerelmük alapította a családot, és ez korábbi és elsőbb rangú, mint a gyermekeik iránti szeretet. Ha a családban a gyermekek mindkét szülő teljes figyelmét lekötik, és a szülők elsődlegesen nem egy pár többé, hanem szülők, a gyermekeik általában szenvednek. 
Ha viszont a szülők egymás iránti szerelme megőrzi az elsőrangúságot, a gyermekek elégedettek. Az apa ilyenkor a lelkével azt mondja gyermekeinek: „Olyannak látlak benneteket, amilyenek vagytok, és anyátokat is látom bennetek, és rajtatok keresztül még jobban szeretem és tisztelem őt”. És az anya azt mondja: “Olyannak látlak titeket, amilyenek vagytok, és ha rátok nézek, akkor arra emlékezem, hogy mennyire szeretem és tisztelem az apátokat, mert bennetek őt is látom”. És egymásnak ezt mondják: „Ha a gyermekeinkre nézek, jobban szeretlek és tisztellek, mint valaha”. Így a szülők gyermekeik iránti szeretete az egymás iránti szerelmük folytatása lesz és a gyermekek szabadnak érezhetik magukat. 
Mi lesz a sorrend, ha a férfinek és a nőnek megelőzőleg már voltak kapcsolataik, és gyermeket hoznak az új kapcsolatba? A szülők előbb voltak szülei a gyermekeiknek, mint ahogy ez a szerelmi kapcsolat létrejött. A gyermekeik iránti szeretetük tehát időben megelőzi a jelenlegi férfiként és nőként megélt szerelmet. Az új partnernek el kell azt ismernie, hogy a legnagyobb szeretet és a legnagyobb kötődés a gyermek felé áramlik, és a gyermeken keresztül természetesen az első partner felé is. És ennek a láncnak a végén van a jelen, és itt áramlik a szeretet és a kötődés őfelé. Ha mindkét fél el tudja ezt a hierarchiát fogadni, akkor szerelmük kivirágzik. 
Ha egy pár gyermekeket hoz az új kapcsolatba, és lesznek közös gyermekek is, a sorrend szintén az időrendiséget követi. Először voltak szülei az első gyermekeknek, aztán lettek egy pár, majd szülei lettek a közös gyermekeknek. Ennek tiszteletben tartásával sok konfliktus elkerülhető. 
Fontos megjegyezni, hogy a szeretet hasonló rendjei megfigyelhetők a gyermek nélküli kapcsolatokban, ide értve a homoszexuális kapcsolatokat is.A betegségek

A betegség hasonlatos a kizárt személyhez 
A szellemi mező akkor rendezett, hogyha mindenki benne van, aki odatartozik. Ha valakit kirekesztenek, az rendetlenséget eredményez. Ez a rendetlenség jelentkezhet például egy betegségben. A betegség hasonlatos a kizárt személyhez, a betegségtől is meg akarunk szabadulni, mint ahogy a közösség tagját valamikor kitaszítottuk a helyéről. Így hívja fel a betegség, ugyanannak az attitűdnek a beindításával a figyelmünket a kizárt személyre. 
Megoldást az hozhat, ha a betegséget szeretettel vesszük a szívünkbe, helyet adunk neki és így az általa képviselt kizárt személynek is. 


A betegség, mint vezeklés 

Hellinger szerint vannak olyan betegségek is, amik vezeklések. A megbetegedők azt szeretnék elérni, hogy legalább olyan rossz legyen nekik, mint akikkel szemben bűnösnek érzik magukat. Ez azonban öncélú. Az így megbetegedők nem látják a vezeklés közben az áldozatot, csak saját magukra gondolnak. Ehelyett ezt mondhatják magukban az áldozatnak: „A lelkemben helyet adok neked. Soha nem tudok megszabadulni ettől a bűntől. Ebből a tettemből erőt merítve, a te szenvedésed emlékéül csinálok valami különlegeset.” Így a bűnön keresztül nőhet a szeretet. Az ilyen betegség tehát akkor tud meggyógyulni, ha a bűnös a betegség helyett, amivel magát büntetné, csinál valami különlegeset. 


Lehet betegség oka a megszakított mozgás is, amely valaha az édesanya irányába történt. Ilyen megszakított mozgás pl. gyermek koraszületése, császármetszéssel születése, az anya vagy a gyermek kórházba kerülése, stb. Az elszakítottság miatti fájdalom olyan nagy lehet, hogy a gyermek később sem mer odamenni az édesanyjához. Illetve később nem mer más ember közelébe kerülni, mivel a test emlékszik a megszakításra, ilyenkor az odamozgás ismételten megszakad ugyanazon a ponton. A megszakított mozgás a neurózis oka is. Ha múltban megszakított mozgást véghez visszük, az megoldhatja a problémát. Ez nem családfelállítás. Különböző terápiákat dolgoztak ki erre. Például az ölelő, leszorító terápia is ezt szolgálja, megadja a gyermeknek a korábban meg nem kapott biztonságot. 


Hellinger megfigyelése szerint a skizofrénia oka több generációval korábbi gyilkosság, ami a skizofrén családjában történt. A gyilkos és az áldozat is a családhoz tartozik, és mindkettőt kizárták a családból, és a két személy egymással sincs kibékülve. A skizofrén leszármazott egyszerre veszi magára a gyilkos és az áldozat képviseletét. Így abban a generációban a többi családtagot megszabadítja a bűnhődéstől. A skizofrénia minden generációban ismétlődik, és ha valamelyik családtag fél a betegségtől, ott egy gyermek veszi magára. A beteg a gyilkost és az áldozatot is nagyon szereti, egyszerre mindkettőt képviseli. Egyes pszichiáterek családjában is volt gyilkosság. Autizmusnál is sok esetben gyilkosság van a családban. Dadogás oka is lehet ilyen. Ahogy a tény napvilágra kerül, már nincs oka, hogy ezek a leszármazottak képviseljék a gyilkos és az áldozat sorsát. 

Egy gyermek hiperaktivitása szintén egy hiányzó családtag képviselete. A családfelállítás után ezek a gyermekek megkönnyebbülnek. 
A mező tehát úgy kívánja helyreállítani a megzavart rendet, hogy egy következő generációból valakit belekényszerít a kitagadott sorsába mindaddig, amíg a kitagadott vissza nem kapja a helyét.

Bert Hellinger: "Az embernek bele kell egyeznie a valóságba, el kell fogadnia olyannak, amilyen volt. Nem kell sajnálni, hogy úgy alakult. Ezzel a rossz esemény is barátságos erővé válik."

Valahova való tartozás

Egy gyermek legnagyobb félelme, hogy elhagyják. Ez hasonlatos a halálfélelemhez. A legfontosabb mindegyikünk számára, hogy valahova odatartozhassunk, és ebben az odatartozási lehetőségben biztosak lehessünk. Az, hogy szabad valahova odatartoznunk, a legnagyobb boldogság. Ezért egy gyermek, és egy felnőtt is bármit megtesz.

Honnan tudjuk, hogy odatartozunk-e valahova? Abból, hogy "jó a lelkiismeretünk". Ez azt is jelenti, hogy ártatlannak érezzük magunkat. Amikor rossz a lelkiismeretünk, attól félünk, hogy elveszíthetjük az odatartozás jogát. Az egyént tehát a lelkiismeret köti a családjához, mert csak abban a családban tud életben maradni, amelyhez tartozik, azaz a lelkiismeret az életben maradásunkat szolgálja. A lelkiismeret egy érzékszerv. Mint az egyensúly érzékszerv. Azonnal észre vesszük, hogy a viselkedésünk által elveszíthetjük a családhoz való odatartozásunkat, ilyenkor rossz a lelkiismeretünk, bűntudatunk van, ekkor változtatunk. És így már jó lesz a lelkiismeretünk, ártatlannak érezzük magunkat. A családon belül is változtatjuk a viselkedésünket a különböző családtagokkal, illetve csoportról csoportra is, az odatartozás érdekében.

Nagy csoportok konfliktusai 

A népcsoportokban történő dolgok, a népcsoportok közötti konfliktusok, folytatásai azoknak, amik a családokban a személyek között történnek. Az ok mindig a jó lelkiismeret. Minden konfliktus a jó lelkiismeretből meríti az erejét. A résztvevők jó lelkiismerete persze egymáshoz képest különböző. És mindegyikük azt gondolja, hogy a saját jó lelkiismeretük egyenesen Istennel van kapcsolatban.

A lelkiismeretünk működik a partnerkapcsolatokban is. A legfontosabb kérdés mindegyikünk számára, hogy odatartozhatunk-e. A partner szeretete jelentheti-e a számunka, hogy egy életre odatartozhatunk. Ahogy felnövünk, és eljövünk a származási családból, keresünk egy másik helyet, ahova odatartozhatunk, ezért keresünk egy olyan partnert, akinél biztosak lehetünk abban, hogy egymáshoz tartozhatunk. Az egész Isten a férfi és a nő egyszerre. Így, aki egyedül van, az isteni másik felét keresi.

Bert Hellinger: „A legmélyebb boldogság: odatartozni.”

Te másmilyen vagy, mint én 
Amikor a partnerkapcsolat kezdetén egymásba szeretünk, az csak annak a pillanatnak szól, akkor még nem látjuk egymást, csak egy képet szeretünk. Akkor kezdődik a szeretet, ha a szerelmes, gyermeki álomból felébredünk. Azok, akik szerelmesek, meg akarnak halni, nem akarnak élni. A szeretet ott kezdődik, amikor felismerjük: Te másmilyen vagy, mint én, és én ezt a másságot szeretem benned. Ha így szeretjük a párunkat, a másik biztonságban érzi magát, mert én úgy szeretem, ahogy van, azaz velem együtt maradhat. Ha nincs meg ez a biztonságérzet, azaz nem biztosak a partnerek abban, hogy együtt maradnak, akkor a kapcsolat elszakad.

Szeretlek, pontosan olyannak, amilyen vagy 

Egy ideális párkapcsolatban a férfi ki tudja mondani a nőnek, és a nő is ki tudja mondani a férfinak: „Szeretlek, pontosan olyannak, amilyen vagy, és így mondok a kapcsolatunkra igent. Örülök, hogy olyan vagy, amilyen, és örülök, ha olyan is maradsz. És szeretem az édesanyádat, az édesapádat és az egész családodat pontosan olyannak, amilyenek.” Ekkor mindketten, elvárás nélkül tudnak akár jobbak is lenni.


A partner családja 

A férfi is és a nő is a saját családjához kötődik a jó lelkiismeretével. Amikor elismerik, hogy a partnerük családja ugyanolyan jó, mint az övék, bár különbözik attól, akkor rossz lelkiismeretük lesz, mert a saját családjukhoz valamennyire hűtlenek lesznek. Gyermek születésénél harc lesz, hogy melyik család értékrendje a jobb. A tapasztalat az, hogy minden tekintetben jobban megy a családnak, ha a nő követi a férjét a férj országába. Így a gyermekek a férfi vallását, kultúráját és nyelvét tanulják, de szabad nekik az édesanya vallását, kultúráját és nyelvét is követni. Ez egy rangsor, ha úgy tetszik. Amikor el tudják ismerni, hogy a gyermek mindkét család „örökségét” vigye, mindkettejüknek lelkiismeret furdalása lesz a családjukhoz való hűtlenség miatt. A belső növekedés azonban csak rossz lelkiismeret által jöhet létre.

Bert Hellinger: „Aki mindig megőrzi a jó lelkiismeretét, az mindig gyermek marad.”

Szívárványgyerekek

Jellemzőik: 


- a Szív erejével sugározzák erejüket a Közös Tudatosságba 
- mélyre hatóan változtatják meg a gondolkozást, az érzéseket, és az életet
- megmutatják, hogyan kell visszatérnünk a belső egyensúlyhoz, hogy a bolygó is egyensúlyba kerülhessen
- megmutatják, hogyan nyissuk meg szívünket
- sugárzó energiáik ezen hullámai adják a kulcsot ahhoz, hogy kinyissuk a szívünket arra az igazságra, hogy kik vagyunk, és hol vagyunk
- az elégedettséget, békét, bőséget tanítják
- a vágy a Lélek kalandja, ami nyitott szíven alapul, a vágyaink megélésére ösztönöznek
- a bőség igazi állapotát jöttek megteremteni
- Felébresztenek, az Egységhez, a Forráshoz mutatják az utat

Indigógyermekek, kristálygyermekek, szívárványgyermekek

A beszélgetés dr. Fenes Ildikó terapeutával készült.


- Mi az alapvető különbség az indigó- és kristálygyerekek között?
- Az indigók harcosabbak, szembesítenek azzal, hogy valami nincs rendben körülöttünk. Olyanok, mint egy felkiáltójel. A kristálygyerekek viszont lágyságukkal, szeretetükkel hatnak.


- Van annak valami különleges oka, hogy ezek a gyerekek miért épp egy adott családba születnek?
- Sok szülő azért kap ilyen babát, mert neki is vannak hasonló tulajdonságai, csak épp nincs ezzel tisztában. Ilyenkor a gyermek rávezeti a szülőt ezekre a képességeire. Másrészt azért születnek egy bizonyos családba, mert ott valamit helyre kell tenni. Ezek a gyerekek megérzik a hazugságot, leolvassák az auráról, és szembesítik a felnőtteket az igazsággal. Sok ilyen gyermeknek nincs is karmája, azaz megoldandó életfeladata, csak azért születnek meg, hogy segítsenek a szüleiknek megélni azokat a helyzeteket, amelyekre szükségük van. A jelenlétükkel és viselkedésükkel tanítják a környezetüket, és ezáltal segítenek jobb tudatra ébredni. (...)


- Egyre több ilyen gyermek születik?
- Igen. Rezgésszám-változásnak lehetünk tanúi, ami annak is köszönhető, hogy a fizikai világban olyan szintű kényelem vesz miket körül, hogy jobban tudunk figyelni spirituális fejlődésünkre. Fel kell, hogy ébredjünk végre, és a csillaggyerekek ennek gyakorlati megvalósításához segítenek hozzá.


- Milyenek ezek a gyerekek?
- Az indigók önérzetesek, határozottak, nehezen befolyásolhatóak. A tiltás hatástalan velük szemben. Valójában nekünk se szabadna negatívan fogalmazni, tehát ahelyett, hogy mit nem szeretnénk, azt kellene mondanunk, mit szeretnénk. Ők erre próbálnak rávezetni minket.


Világos, meggyőző magyarázatokra van szükségük, akkor kezelhetőek. Képtelenek nyugodtan ülni, nehezen tudnak hosszú ideig egy dologra koncentrálni, ez főleg a pedagógusoknak okoz gondot. Ezért sokszor hiperaktívnak bélyegzik az indigókat, holott megoldást jelentene, ha időnként lehetővé tennénk, hogy kielégíthessék mozgásigényüket.


A várakozás nagyon megterhelő számukra. Türelmetlenek, impulzívak, ha pedig ezt környezetük nem érti meg, visszahúzódóvá, szótlanná, lehangolttá válnak. Nagyon érzékenyek, azonnal megérzik az elutasítást. Pedig a valódi szeretet elsődleges megnyilvánulása az lenne, hogy mindenkit olyannak fogadunk el, amilyen. Ezek a gyerekek erre a hozzáállásra próbálnak ráébreszteni minket. Ezt az elfogadást ők maguk azonban nehezen kapják meg, mert alapvetően mások, mint mi. Erre előbb-utóbb agresszíven reagálnak, vagy közönyösek, befelé fordulóak lesznek. Pubertáskorban örömök hiányában hajlamossá válnak a drogfogyasztásra.


Hatalmas tudásvágy jellemzi őket, mindent megpróbálnak önállóan felfedezni és megvalósítani. Különleges adottságaik vannak, rendkívül kreatívak. Nemcsak különlegesek, de különcök is. Általában kimagasló az intelligenciájuk, és különleges kapcsolatukl van a természettel. Arra is figyelmeztetnek, hogy tanuljuk meg becsülni a természetet, az életet.


Az indigógyerekek között az alábbi személyiségtípusokat különböztetjük meg:


Humanisták:


Emberszeretők, rendkívül érzékenyek, határozott véleményt képviselnek. Belőlük lehetnek a nagy nevelők, tanárok, orvosok.


Gondolatorientáltak:


Terveket szövögetnek, és a megvalósítást is megkísérlik. Nem adják fel akkor sem, ha ellenállásba ütköznek. Szívesen foglalkoznak számítógépekkel.


Ifjú művészek:


Gazdag az érzelemviláguk, nagyon kreatívak. A magukban hordozott érzelmeket, a szépséget formázzák meg és tárják a világ elé. Érdeklődésük gyakran változik. Esetükben nem egyféle tudás elmélyítése szükséges, hanem sokrétű ismereteik bővítése fontos.


Interdimenzionális típus:


Az első három személyiségtípust egyesítik. Új elképzeléseket tudnak megvalósítani, művészileg is tehetségesek, és mások irányítására, másokkal való együttműködésre is képesek.


Az indigógyerekek mindig azt teszik, amit helyesnek tartanak. Sokan ezért nehezen kezelhetőnek minősítik őket, pedig csak őszinték. E tulajdonságukkal arra hívják fel a figyelmet, hogy gyakran álarcot viselünk, mások akaratát kényszerítjük magunkra, ahelyett, hogy saját örömeinket, tehetségünket élnénk meg. Ezért aztán másokat se hagyunk kibontakozni.


Fontos lenne, hogy egyre több klub jöjjön létre, ahol az érintett családok találkozhatnak és kicserélhetik tapasztalataikat. Időszerű lenne az oktatási rendszer átalakítása is. A tanárokkal szemben támasztott követelményeket, a pedagógusképzést is meg kellene reformálni. Rugalmasabban, személyre szabottan kellene foglalkozni ezekkel a gyerekkel.


Léhner Zsuzsa - www.nana.hu

2011. augusztus 5., péntek

Totemállatok

Az erőt adó állat, vagy röviden erőállat, egy szellemi vezető, akivel különböző módon találkozhatunk. Születésünktől elkísér bennünket a hosszú úton, és rokonságban áll velünk a teremtés csírájában; némelyek tudatosan vagy tudattalanul még erőt adó állatuk arcvonásait vagy viselkedési formáit is felveszik. Feladatunk, rendeltetésünkés életünk teljessége alapján rendelkezhetünk egy vagy több erőt adó állattal is. Olyan sokszínűek és változatosak lehetnek, mint maguk az emberek.

Unikornisok

Az unikornisok a tiszta erőt képviselik. Megjelenhetnek totemállatként, de be is hívhatjuk őket életünkbe. Gyakran gyógyítják a tündérek világát. Kinyitnak Neked egy isteni kaput, hogy az arany áldásfolyam és az Isteni kegyelem észrevétlenül áramolhasson életedbe. Láthatatlanul is a harmónia hullámát terjeszted majd. Üzeneteit közvetlenül a forrástól nyeri, az igazság szívéből szól. S akinek van hozzá füle, meghallja. Emlékeztet gyökereidre, szellemi otthonodra, megszabadít a karmádtól, a káros szenvedélyeidtől, a rossz szokásaidtól és tulajdonságaidtól. A megújulás erejét kölcsönzi most Neked és egyesít a befogadás adottságával, a tisztasággal, valamint a teremtéssel. Segít most kapcsolatba lépni saját önvalóddal, hogy be tudd fogadni és át tudd adni a szellemi üzeneteket a világnak, hogy tudd közvetíteni a fényt a csillagvilág, az életformák és az emberek között. A feladatod az, hogy felnyisd az emberek szemét, és ha felkészültek, beavasd őket az Isteni tervbe. Segíti harmadik szemed megnyitását, és támogat a belső irányításba vetett hitben. Mindkét világodat szemmel tartja, és ügyel arra, hogy a magasabb mezőidbe ne lépjen be sötét szellemlény. Kapcsolatba hoz Téged az avaloni papnőkkel, folyamatosan kapcsolatban tart a tündérek birodalmával, lemuria ősi ismeretével, a Mária-erővel, a Krisztus-erővel.

Tudatos álmok

Frederik van Eeden holland pszichiáternek köszönhetjük a fogalmat, akiTanulmány az álmokról (1913) című cikkében azokat az álmokat nevezte tudatosaknak, melyekben "az alvó emlékszik a nappali életre és saját helyzetére, tökéletes tudatosság állapotát éri el, képes figyelmének irányítására és arra, hogy szabad akaratából különféle cselekedeteket kíséreljen meg". (Van Eeden valójában a "lucid dream" fogalmát használta, melynek szó szerinti jelentése: 'tiszta álom' vagy 'világos álom'. A holland kutató mentális tisztaságra, világosságra utalt a kifejezéssel. Magyarul a 'tudatos álom' fordítás terjedt el a köztudatban.) A kutatók többsége manapság egyszerűen azokat az álmokat nevezi tudatosaknak, melyekben az álmodó tudatában van annak, hogy álmodik.


A tudatosság foka nagymértékben változó lehet. Előfordulhat például, hogy homályosan felismered, hogy álmodsz, de nem gondolkodsz egészen világosan. A tudatosság magasabb fokán emlékszel ébrenléti életedre, és teljes mértékben birtokában vagy intellektuális, kritikai képességeidnek. A mentális tisztasághoz hasonlóan az álom irányításának képessége is változásokat mutat. Lehetséges úgy tudatosan álmodni, hogy közben alig gyakorolsz kontrollt az események fölött. Máskor képes lehetsz arra, hogy tetszésed szerint változtass az álom elemein. Úgy tűnik, ez a képesség nagy mértékben függ attól, hogy mennyire vagy magabiztos.


Amellett, hogy a tudatos álmok kalandot jelentenek, egyéb hasznos célokra is fordíthatók. A kutatók szerint segítségükkel felülkerekedhetünk a rémálmokon. Az álombeli szörnyek például gyakran alakulnak át jóságos teremtményekké vagy barátokká, ha tudatos álomban bátran szembenéz velük az álmodó. Az ébrenléti életben hasznosítható képességeket is be lehet gyakorolni tudatos álmodás során, a nagy tömeg előtt tartott magabiztos beszédtől kezdve az emberi konfliktusok kezelésén át egészen a sportteljesítményekig. Művészi alkotásokat inspiráló forrásokként is szolgálhatnak a tudatos álmok. Gyógyításra is felhasználhatók: ha az álmodó tudatos álomban gyógyítja magát, jótékony hatást gyakorolhat fizikai egészségének állapotára. Sokan számolnak be arról is, hogy misztikus tapasztalatot szereztek tudatos álmodás során. (lelekvandor.hu)

Éjszakai látogatás

Öt évvel ezelőtt költöztünk Budapestre a férjemmel és két kicsi lányommal. A szüleim továbbra is ott maradtak a régi házban, boldog gyermekkorom színhelyén. Drága anyámmal mindig nagyon bensőséges viszonyban voltam. Ma is sűrűn beszélünk egymással, tehát rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.

Ez az eset kb. egy évvel ezelőtt törtem meg velem. Különös eset, amire a mai napig sem találok magyarázatot. Az egyik éjjel azt álmodtam, hogy felemelkedem az ágyamból, és repülök a szüleim háza felé, majd a régi épület tágas konyhájában landolok. Ott látom édesanyámat a tűzhely mellett, amint éppen egy fakanállal kavargat valamit egy edényben. Érdekes, hogy álmomban is tudatában voltam annak, hogy éjszaka van. Egyébként anyámnak régi szokása, hogy az éjszaka kellős közepén is főzőcskézik, ha álmatlanságtól szenved.

Elindultam, és néhány lépést tettem anyám felé. De mielőtt elértem volna, hirtelen felébredtem. Az éjjeli lámpa fényénél az ágyam melletti órára pillantottam. Hajnali 2 óra 10 percet mutatott. A különös álom nagyon élénken megmaradt az emlékezetemben. Az igazi furcsaság azonban még csak ezután jön. 

Másnap felhívott az édesanyám

Közölte, hogy egyik éjszaka mintha látott volna engem a konyhájukban, amikor éppen a másnapi ebédhez kavargatta a rántást alvás helyett, de amikor szólni próbált hozzám, eltűntem a szeme elől. Ekkor anyám ránézett az öreg faliórára, és így közölni tudta velem látomásának pontos idejét. Gyermekkorom kedvenc időmérője szerint t öt perccel múlt két óra. Tehát a szüleim régi konyhai faliórája pontosan ugyanazt az időt mutatta, mint az enyém az éjjeliszekrényen! Anyám még azt is kedvesen megjegyezte, hogy mennyire tetszik neki az új frizurám. Vajon honnan tudhatta, hogy éppen két nappal azelőtt vágattam rövidre a hajamat? Ezt akkor még nem közöltem vele sem levélben, sem telefonon. Az pedig biztos, hogy semmiképpen sem láthatta, hiszen mi csak álmunkban találkoztunk. A mai napig nem értem, hogyan történhetett mindez. Magdi Budapest

A misztikus harmadik szem és működése

Velünk született érzékszerv, amely tulajdonságszámba megy. Egy készség, amely minden ember sajátja, de a neveléssel elvehetik tőlünk. Te magadban hordozod a kincset?


A 3. szem a 6. csakrához (Ajna) kapcsolódó, fizikailag - korunkban - nem látható szerv a homlok közepén, a két szemöldök között. Egyes elméletek szerint Atlantisz idejében, mintegy 12 ezer éve még fizikailag is látható volt a hatodik érzékszervünk.


A harmadikszemes látás egy olyan készség, amely időtől és tértől független.
Tehát nem csak adott helyen és időben, hanem múltban, jövőben és helytől függetlenül is alkalmazható. Ezt a bizonyos készséget nevezi a köznyelv hatodik érzéknek, vagy a másik oldal, a spiritiszta oldal, ezt nevezi az Akasha (szanszkrit ’ákás’, jelentése: Tér/Éter) krónikában való olvasás képességének, ez maga az intuitív készség felidézése.


A 3. szem tulajdonképpen a tobozmirigyhez kapcsolódó szervünk, amelynek valódi tevékenységét még csak napjainkban kezdi felfedezni az orvostudomány, hosszú időn keresztül sötétben tapogatóztak funkcióját illetőleg a kutatók. A tobozmirigy eltávolítása után azonban nem volt életképes az egyén. A harmadikszem e mirigynek a homlokcsonton való vetülete.


Születési adottság
Az intuitív érzékelést, látást őseink egészen természetesnek tekintették, csak úgy, mint a néphagyományok misztikus alakjaival, sokak számára megjelenő varázslatos lényekkel való kapcsolatot is. Manapság a legtöbben a hiszem, ha látom elvét alkalmazzák a természetfeletti jelenségekkel szemben. Sajnos sokan értetlenek azt illetően, hogy ez a készség nem fejlődik ki, ha mi eleve tudatilag gondolatilag elutasítjuk létezését. Felnőttként már megválaszthatjuk, viselkedésünkkel irányíthatjuk ezt a látást, a gyermekeknél ez azonban születési adottság, ösztönös képesség. A kisdedek az első életévben szinte szelektálás nélkül képesek minden finomfizikai ingert is befogadni.


A 3.szem gyakorlatilag a harmadik életév végig a legtöbb kicsinél nem csukódik be.
Az óvodába kerülés és ebben az időszakban szülők szigorúbb nevelése, azért, hogy a gyermek megfelelő időben a társadalomba léphessen, erősen gyengíti képességüket, vagyis visszafogja ezt a látást. Egyes ritka esetekben a látás 12-14 éves korig, néha egész életen át megmarad. A természetfölötti érzékelésével kapcsolatban nagyon nehéz helyzetben van az érdeklődő, hiszen a legtöbb nem valóságos nem kézzelfogható élmény esetében pszichiátriai szakkezelést tartanak szükségesnek az orvosok.


Az aura mindent elárul>>>


A kisgyermekeknél gyakori képzeletbeli barát története is ehhez hasonlóan, általában megrémiszti a szülőket - az ijedtségből fakadó szigor persze ilyen esetben csak olaj a tűzre - pedig ez mindössze egy magasabb entitásokkal való kommunikáció. Nyilván fontos folyamatosan figyelnünk és értelmeznünk gyermekünk jelzéseit, mert ritka esetben, de előfordulhat, hogy az elme valóban tévképzeteket szül, azonban jóval ritkább esetben, mint ahogy azt manapság kezelni javasolják.


A 3. szemes látás tehát a legtöbb embernél egyszerűen elmúlik, becsukódás tapasztalható és amíg a szülött nagyobb korában nem nyit e felé a képessége és a spiritualitás felé addig nem is nyílik ki újra. Az ezoterikus elképzelések szerint - és erre én magam is sok bizonyítékot találtam - a gyermeknek születésekor ez az érzékszerve is tökéletesen működik, talán ez is az oka, hogy születésükkor a csecsemők kevéske képességeik ellenére mégis mindig képesek megtalálni a túléléshez szükséges módokat. A biológusok ezt persze a reflexeknek tulajdonítják.


Képesek vagyunk rá!
Egyesek genetikailag hozottnak, mások már egyszer megtanultnak tekintik az önfenntartás, életben maradás ösztönét. A lényeg azonban egy: képesek vagyunk rá!
A gyermek harmadik szemével, finomfizikai, szabad szemmel nem átható, más módon sokszor nem érzékelhető dolgokat lát, ide tartozik a nagyon erős empatikus készsége révén az érzelmek, így hanglejtésből, metakommunikációból való nagyon pontos érzékelése, a jelentéstartalmakat tökéletesen szűri ki.


Ezen kívül a szó szoros értelmében lát, emberek körötti aurarétegeket, színeket, más nem fizikai síkokhoz kapcsolódó entitásokat, különleges lényeket, térben és időben számunkra még vagy már nem érzékelhető eseményeket. Vagyis akár előre érezhet, láthat jövőbeni történéseket, állapotokat. (Óvodás korú gyermekek rajzán sokszor előbb megjelenik a szülők válásának motívuma, minthogy a szülők valóban felfigyelnének a problémákra - lehetséges, hogy ekkor felismerve a gondokat még menthető lenne a gyermek két pillére között feszülő szerelem-híd.) (Lorian Angel)

Rendbejött egy régi-régi barátság

Gyermekkorom óta heti rendszerességgel álmodom azt, hogy éjszaka tehiholdnál egy erdő közepén, a tisztáson valamit magamban mormolok, egy kis követ a kezemben szorongatok, majd hangosan elkezdek üvölteni, szaladni, rálépek a szoknyám szélére, elesek, majd a hátam mögé érkezik valaki. Ezek után mindig levert a víz és felébredtem. Sokszor látomásaim is voltak ezzel kapcsolatban. Napközben csak úgy eszembe jutott a történet, úgy, mintha ez valóban megtörtént volna velem, és most emlékeznék rá. 


Van egy nagyon érdekes baráti kapcsolatom, emiatt mentem reinkarnációs terápiára. A barátnőm, akit nagyon szeretek, néha elképesztően gonosz tud velem lenni, birtokol, mint valami tárgyat, és néha úgy viselkedik, mint valami féltékeny férj. Ha nekem valami jobban sikerül (ami elég sűrűn előfordul), akkor ellenszenves lesz, és egyből megpróbál tenni azért, hogy ne érezzem jól magam. Már sokszor határoztam el, hogy lezárom ezt a kapcsolatot, mert semmi szükségem rá, de valahogy soha nem engedte, mindig visszatért. Mintha folyamatosan kontroll alatt akarna tartani engem, és vigyázna rá, hogy ne érezzem jól magam. 


A visszavezetés alatt a 14. századi Angliában találtam magam. Láttam, amint egy hosszú sötét ruhában, kendővel a fejemen beosonok egy szobába, keresek valamit a fiókban. Kis idő mulva pedig jövök ki egy kis dobozzal a kezemben. Egy nagy hatalmú férfi felesége voltam, aki állandóan bántott, ütlegelt. Amikor rájött, hogy milyen médiumi képességeim vannak, úgymond boszorkány vagyok, akkor meg akart öletni, félt tőlem. Ekkor határoztam el, hogy megmérgezem. Megkevertem a mérget és az egyik szolgálóra bíztam, hogy adja be neki. Én pedig elhatároztam, hogy lelépek, mielőtt bármi kiderülne. Akkor menekültem az erdőbe. Ahogy odaértem, már tudtam, hogy ez szerepelt folyamatosan az álmaimban. Egy imát mormoltam, majd egy rituálét hajtottam végre a telihold fényénél, amikor is lódobogást hallottam, és elkezdtem menekülni. Valahogy éreztem, hogy értem jöttek. Futottam árkon-bokron keresztül, és egyszercsak egy hatalmas döfést éreztem a hátamba. Leszúrtak, és életemet vesztettem. A cseléd beárult engem, így én lettem az áldozat. 


A csavar az az egészben, hogy az akkori férjem a mostani barátnőm. Ahogy végiggondoltam a történetet, nagyon sokmindent megértettem a mostani életünkből. A cseléd, aki engem elárult, és aki miatt meghaltam, az pedig egy harmadik barátnőnk, aki hatalmas szarkeverő hírében áll most is. 


A döbbenet akkor ért, mikor a terápis után szembesültem vele, hogy ez a leányzó már hetek óta nem keres. Pár napra rá véletlenül futottunk össze egy supemarket zöldségosztályán, és döbbentem állapítottam meg, hogy óriásit változott, mintha egy másik emberrel beszélgettem volna. Mondhatni, azóta teljesen normális a viszonyunk, nincsenek kirohanásai, nem féltékeny rám. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a dolg ilyen gyorsan működik... Hálás köszönet érte. (Edina 32 éves)

Közösségek az Új Földön-A hagyományos családszerkezet felbomlása- párkapcsolati szerződések

Sokan, akik jelenleg a bolygón éltek, nagy fájdalmat tapasztaltok meg
a családotokban jelen levő feszültség és harag miatt. Michael
Arkangyal arra kért, hogy osszam meg veletek a következő információt,
hogy jobban megértsétek, mi az oka ennek, és merre tartotok a jövőben.


A hagyományos családi egység


A hagyományos családi egységek a bolygó múltjához tartoznak. Ez egy
olyan szerkezet volt, ami azért fejlődött ki, mert az emberiség
érdekeit ez szolgálta a múltban. Hatalomra és védelemre volt szükség -
ezért kialakult egy olyan rendszer, amiben a férfinak jutott a
védelmező szerepe. Ezért a feladatáért cserébe hatalmat gyakorolt
családjának tagjai felett.


Ám az emberek elérték azt a pontot, amikor felismerték a nők és a
férfiak egyenrangúságát, és ahol hamarosan a gyermek egyenrangúságát
is felismerik.


Ebben az új földi paradigmában a hagyományos családi egységeknek
hierarchikus hatalmi struktúrájukkal nincs helye. Felbomlanak és
eltűnnek.


Ahogy átestek ezen a folyamaton, sokan meg vagytok zavarodva, ahogy
megtapasztaljátok a haragot és a fájdalmat. Azon tűnőtök, vajon mit
csináltok "rosszul", vagy miért nem tudjátok "meggyógyítani" a
helyzetet. Azt mondjuk nektek, kedveseink, hogy nincs mit
meggyógyítani. Mindössze új döntéseket és választásokat kell hoznotok.
Új döntéseket, amik segítenek szerető és támogató családokat és
közösségeket létrehozni.


Párkapcsolat Szerződések és Szülői Szerződések


Ha egy személy az Új Földön gyereket szeretne nevelni, akkor "Szülői
Szerződést" köt. Ez különbözik a "Párkapcsolat Szerződéstől", ami a
házasság helyébe lép, mint egy támogató és együttélési rendszer.


Párkapcsolat Szerződés két olyan személy között jön létre, akik a
lélek szintjén vonzódnak egymáshoz, és együtt szeretnék élni az
életüket. Általában ez magában foglal bizonyos együttes fejlődést és
munkát.


A Párkapcsolat Szerződés pedig a Szülői Szerződés vállalásához
vezethet - ám szeretnénk, ha megértenétek, hogy a jövőben a szülői
teendőket nemcsak különböző nemű partnerek láthatják el. A szülői
feladatok ellátása nyitva áll minden szerető létező előtt, aki
vállalja azt, hogy fizikai kifejeződést nyújt egy inkarnálódó
léleknek, illetve szeretné vállalni a nevelését.


A Szülői Szerződés elsősorban a Szülő és az érkező Gyermek között jön
létre. Ám ha két ember beleegyezik abba, hogy biológiai szülők
lesznek, akkor Társ-Szülőkként léphetnek a szerződésbe. A szerződés
megkívánja a szeretetet és a támogatást, valamint a kölcsönös
tiszteletet és gondoskodást. Megköveteli az ajándékok kölcsönös
felismerését is, melyeket a felek hoznak a gyermek/családi egység
megteremtésébe. Ezenkívül megköveteli az ajándékok egyenlőségét.


Egyedülálló személy is köthet Szülői Szerződést egyedülálló szülőként.
Ebben az esetben a szerződés a gyermek és az egyedülálló szülő között
jön létre, aki egyedüli gondoskodó és nevelő.


A Szülői Szerződésekben nincsenek hierarchikus vagy hatalmi struktúrák
csak a szeretet és a bölcsesség kölcsönös cseréje, ahol mindegyik
fél elismeri másokat támogató szerepét. 


A szülő gondoskodik a fizikai nevelésről, és hogy ellássa a gyermeket
az élethez szükséges képességekkel, hogy a gyermek boldogulni tudjon
az életben a bolygón. A gyermek fejlett spirituális ajándékokat hoz,
és egy evolúciós ösztönzést és lendületet ad a szülőknek. Mindenki
megajándékozza a többieket a jelenlétével és a tanításaival.


Lelki családok


A lelki családok a jövőben a közösség új felfogását fogják
megteremteni. Míg az Új Föld társadalma az "Egységbe" és a planetáris
egyesülésbe vetett hiten fog alapulni, ám egy ideig az emberek még a
tudatosság különböző "szintjein" fognak élni.


A tudatosság egyik szintjéről a másikra váltás azzal járhat, hogy el
kell engedni a "családi" és baráti struktúrák egy formáját, hogy új
formákra és kapcsolatokra leljetek, amik jobban összhangban vannak a
lelketekkel.


Ez a folyamat gyorsan zajlik jelenleg. Az emberek a lelki összhang és
kölcsönös lelki munka alapján vonzódnak egymáshoz. Ez azzal is jár,
hogy el kell engedni olyan kapcsolatokat és barátságokat, amelyek
talán már évek óta fennállnak, ám már nem harmonikusak a mélyebb
szinteken.


Míg ez egy kaotikus és fájdalmas folyamat, ám csodálatos új
kapcsolatok és közösségek megteremtéséhez vezet, melyek a kölcsönös
szereteten, tiszteleten és támogatáson alapulnak.


Sok lelki csoport, akik talán a bolygó különböző helyeire
inkarnálódtak, talál egymásra és lép kapcsolatba az új technológiák
segítségével, mint például az Internet. Ezek a lelki közösségek
segítenek az embereknek abban, hogy megértsék, hogy még ha csak kevés
olyan ember is van a környezetükben, akik hasonló energiákat
hordoznak, sok ember van a bolygón, akik hasonlóan gondolkodnak és
éreznek. És ha ezek az emberek összekapcsolódnak és összejönnek
szeretetben és egymás támogatásában, akkor a fény és a szeretet egy
ragyogó hálóját formálják meg, ami a csoport minden egyes tagját
támogatja.


És ez a Jelen/Jövő pillanat csodája - ha egyszer összekapcsolódsz a
szeretet kristály hálózatával, akkor mindig igénybe veheted a "lelki
családod" támogató energiáit, akik össze vannak kötve veled ezen a
rácson vagy hálózaton keresztül. Soha nem leszel egyedül, és soha nem
fogod úgy érezni, hogy nem szeretnek és nem támogatnak.


Üdvözlet az Új Földön - ahol a Fény minden Kristály létezője támogatja
és szereti a Fény többi létezőjét.


Üdvözlet az Új Föld Közösségében!


Forrás: http://www.kristaly-lotusz.eoldal.hu/

Krisztus-tudat

2012 végén, illetve 2013-ban nagy változások lesznek bolygónkon. Ennek okai:


1. Véget ér a 26000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus


2. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa


3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik. 2013-ig a következő események fognak lezajlani:


1. Pólusváltás történik, ezáltal megváltozik a Föld Naphoz viszonyított helyzete


2. Egyidőben a Napban is pólusváltás zajlik le, ezáltal megváltozik a Plejádokhoz viszonyított helyzete


3. A Plejádokon is bezárul az aktuális spirálkör, így megváltozik az Orionhoz viszonyított helyzete


4. Az Orion teljesen felbolydul, 24 órára elsötétül, ez alatt a rendszer minden csillagán és bolygóján pólusváltás megy végbe


5. Az Orionon felszentelve újra megnyílik a galaxisok közötti átjáró


6. A Szíriusz az egész világmindenség misztériumiskolájává lép elő


7. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett - az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt - a Szíriusz körül kezd el keringeni.


8. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe.


Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A fotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni. A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. A kontinensek arculata át- és átrendeződik, majd bekövetkezik a pólusváltás. A pólusváltás emberekre gyakorolt hatása A pólusváltást követően a Föld (és az Univerzum) evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül, így csak azok lesznek képesek a folyamatot a Földön, a fizikai síkon túlélni, akik erre felkészülnek. Mindenkinek két választása lesz:


1. Nem kívánnak a Földön maradni (ebben az esetben a galaxis egy másik részében található bolygóra kerülnek, ahol folytatódni fognak karmikus leckéik és az a háromdimenziós evolúciós folyamat, melynek most is a részesei).


2. Itt kívánnak maradni (ebben az esetben mindenkinek meg kell nyitnia és aktivizálnia kell Ka-csatornáit, hogy testük képes legyen kiállni a Földön bekövetkező rezgésszint-változást).


1. Akik folytatják karmikus leckéiket (mennek) Egyesek azért választják majd a természeti katasztrófák általi halált, mert tudatuk felismeri, hogy emberi megtestesülésük már túlságosan mélyre süllyedt a látszatok világába, és képtelen egyéb módon kitörni onnan. Mások azért hagyják el ily módon a "földi árnyékvilágot", hogy a Fény honába segítsék a halálon velük együtt átmenőket, és követendő példával járjanak elöl a felemelkedés terén. Megint mások azért választják a halálnak ezen módját, mert készen állnak a Föld elhagyására, hogy ezután egy másik bolygón folytassák evolúciós pályafutásukat. Lesznek olyanok, akik egyszerűen azért halnak meg ilyenkor, mert fizikai szervezetük a fennmaradó időben már nem alkalmas arra, hogy az átlépéshez szükséges változásokat meg tudja valósítani a Földön. Függetlenül attól, hogy ténylegesen, avagy a felemelkedésre készek esetében látszólagosan ki miért leli halálát ilyenkor, a magasabb kollektív tudat olyan hatással bír az események alakulására, hogy véletlenekről szó sem lehet. Mindazok, akik elhagyják a fizikai síkot, maguk döntenek erről.


2. Akik dimenziót váltanak (maradnak) Amikor az ember elér egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, éljen akár olyan területen, ahol hatalmas földrengések temetnek maguk alá mindenkit, vagy sodródó árvízek pusztítanak minden útjukba kerülőt, ő mégis túléli az eseményeket. Egyszerűen feljebb rezeg a következő dimenzióba, és halál helyett egyfajta szellemi emelkedettséget tapasztal meg. Addig, 2013-ra a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük: 


1 A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés


2 Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság


3 A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetősége abban rejlik, hogy saját akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akaratnak


4 Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én szükségleteit.


2013 elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb iskolai osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét. A Krisztus-tudat szint elérése A Krisztus-tudat szintet elérők alapítják meg az Új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát/Fény Korát/Aranykort/Vízöntő Korát. A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testjeinknek át kell esniük speciális gyógyításokon, megnyílásokon, hogy egyáltalán előkészüljünk a változásokra. A Plejádok Fényküldöttei tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztítsák az utat számunkra (bennünk) Krisztus tömeges méreteket öltő, második eljövetele előtt. Segítségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön - emberi testben - Krisztus-tudatosságra teszünk szert - emberről emberre terjedő megvilágosodás útján. 


Annak érdekében, hogy Krisztusi Jelenlétünk beleáramolhasson az anyagi világba, hogy lehorgonyozhasson fizikai testünkben, meg kell tisztítanunk Ka-csatornáinkat és a Ka-mintázatot minden karmikusan hozott szennyeződéstől és blokkolt energiáitól. A Plejádok Fényküldötteinek tevékenysége A Plejádok Fényküldöttei akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következő szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. Egyszerűen fogalmazva most lehetőségünk nyílik arra, hogy Ka-csatornánk megnyitásával fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit. Ezt azonban akadályozni igyekeznek olyan erők, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlődésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképből érkeztek, először az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelőtt megállíthatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövő asztrális síkon maradnak, vagy a föld alatti sátáni birodalomban, hogy egyre erőteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetőjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsőbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását. A Lant-lények által vezetett erőket a szíriuszi flotta fizikai síkon nem sokkal ezelőtt már kiszorította a Naprendszerből, asztrális és föld alatti síkon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3).


Az Isteni Terv megvalósul, ahogy meg van írva . Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást. A Plejádok Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át és készítsük fel szervezetünket a változásokra. A plejádokbeliek azonban nem csak a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában. Minden bizonnyal az olvasók között is vannak olyanok, akik időnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hőhullám, bizsergés), illetve egyre erősödő (előző életekből hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat. Ezek a tünetek arra utalnak, hogy az illető a plejádokbeliek kezében van, tehát megkezdődött szervezetének felkészítése és átalakítása (ebbe a fizikai átalakulást is beleértem) a túlélésre.


A Plejádok Fényküldötteinek módszere röviden


1. Tisztítás


2. Öngyógyítás


3. Ka-aktivizálás


4. Delfin Agyminta Átprogramozás


5. Fénykamrák


6. Alszemélyiségek


7. Kiegészítő gyógykezelések


8. Kapcsolat a Magasabb Énnel


9. A Ka-munka fenntartása


Egy átlagos átváltozási idő kb. 1 évig tart. Amint befejeződött, az alanynak bármikor lehetősége van a Krisztus-tudat szintre emelkednie.

A nehéz időkről


A nehéz időkről....


Miért van ez a nehéz időszak napjainkban?


A nagy érdeklődésre való tekinttel szeretném folytatni azt a cikket, amit húsvét előtt közöltem a március 9-én indult új energiákról.


Ebben Johann Calleman, maja naptár szakértő cikkét közöltem, aki már az év elején felhívta a figyelmet arra, hogy a maja időszámítás
szerinti utolsó energiahullám 2011. március 9-én indul, és 2011. október 28-ig tart.


Ez idő alatt elérkezik hozzánk az emberiség általunk ismert, eddigi történelmének legmagasabb rezgésű energiája, ami lezárja a jelenlegi
korszakot.


Hogy ez nem pusztán elmélet volt, arra drámai bizonyítékot kaptunk rögtön másnap, a japán földrengés, cunami és atomkatasztrófa tényében.
Ami természetesen nem egyetlen esemény volt, hanem hetekig tartó erős megpróbáltatás, aminek még most sincs vége. S az arab világ forrongása
is ide tartozik. Bizonyára még hosszan sorolhatnánk az eseményeket, de most az összefüggésekre szeretném felhívni a figyelmet.


A maja naptár alapfokú ismeretében tudjuk azt, hogy két, egymást követő idősáv közötti energiakülönbség hússzoros. Ez azt jelenti, hogy a jelen korszak energiaszintje hússzorosa az előző korszakénak. Az,hogy március 9-én elindult az új és egyben utolsó idősáv, azt jelenti, hogy az az energiaszint, ami 1999 óta jelen volt a világban, most a hússzorosára emelkedik. A nehézség csak az, hogy az éppen lezárult(1999-2011-ig tartó) korszakban kb. 12 évünk volt arra, hogy az energia a hússzorosára emelkedjen, s mi alkalmazkodjunk hozzá. Most nyolc hónapunk van rá. Ezért az átalakulás gyorsabb, s ennek
megfelelően intenzívebb, mint az elmúlt időszakokban. Ennek a hatását már most is érezzük, sajnos káosz, félelmek és bizonytalanságok formájában, mind egyéni, mind világviszonylatban.


Ezt nem azért írom, hogy bárkiben is félelmet keltsek, ellenkezőleg: a helyzet tisztázásával megnyugodhatunk, s felkészültebben nézhetünk a
vagy átalakulás elébe, - amit már oly régóta várunk.


Könnyebben megértjük a jelenségeket, ha arra gondolunk, hogy mi történik akkor, amikor az ember egy magas rezgésű, szent energiával
találkozik.
A találkozás lehet nagyon kellemes és felemelő, de megvan a maga utóhatása:
a Fény eltávolít belőlünk mindent, ami tőle sötétebb. Tehát megérinti lelkünknek azon részeit, ahol még tisztázatlan, feldolgozatlan élmények, hiedelmek, érzések vannak - többnyire tudattalanul. S mindezt felhozza a tudatosba. Ilyenkor az emberek csak azt veszik észre, hogy valami rettenetes, ijesztő dolog történt az életükben, amit sokan úgy értelmeznek, hogy "Én megindultam a fény felé, most támad a sötétség!" vagy úgy, hogy "Jaj, biztosan valami rosszat
tettem!"


Mindkét felfogás poláris, nagyon anyagba zárt felfogást tükröz, s ezért nem mutat túl a felszíni jelenségeken. A lélek mélyebb szintjeit is figyelembe véve, a Fénnyel való találkozás hatására a tudattalanba"becsomagolt", "lenyomott" fájdalmas, félelmetes, kellemetlen emlékek, élmények a felszínre emelkednek, s megjelennek a környezetünkben, hétköznapjainkban. S amikor mi megrettenünk ettől, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon miért is történt ez velünk, akkor tudnak valóban tudatosulni ezek a tartalmak, s ha ez megtörtént, akkor kezdhetjük el "helyre tenni" és meggyógyítani lelkünk sötétebb
részeit.


Normál esetben ilyenből egy élet alatt néhány van. Most azonban nem az emberiség normál hétköznapjait éljük, ezért mindez sűrítve, intenzíven, rövid idő alatt zajlik le. S mivel ezt a kozmikus helyzetet a Teremtő akarta így, természetesen segítő kezet is nyújt mindazoknak, akik ki akarnak jutni saját lelkük sötétségéből. Ezért a helyzet, amiben vagyunk, nehéz, de boldog is. Erről gyakran az a pap jut eszembe, aki az egyik húsvéti misén elmesélte, hogy egy kislány megkérdezte tőle: "Tessék mondani, Jézus a kereszten szenvedett, vagy boldog volt?" S ő azt válaszolta: mindkettő.


Az átalakulás, a megtisztulás, a beavatás utolsó pillanatai mindig a legnehezebbek: ilyenkor a legmélyebb félelmek szakadnak a lélekre, elhagyatva, végtelenül egyedül és a pusztító erőknek kiszolgáltatvaérzi magát. Pontosan ugyanúgy, mint ma.


De Isten végtelen kegyelme és szeretete van a félelmek, a káosz és az elhagyatottság mögött mindazok számára, akik a Fényt választják. Pontosan úgy, ahogy ma.


Akik az elmúlt években ráhangolódtak az átalakulás különböző hullámaira, azok mára már szeizmográf érzékenységgel észlelik a rezgés emelkedési hullámokat. Ilyenkor az ember azt veszi észre, hogy nem jólvan, lelkileg-testileg valami gyötri, rossz dolgok történtek a családban, munkahelyen. Ezt először mindenki a saját "batyuja" részeként értékeli, azaz, biztos benne, hogy az ő egyéni problémája.
Majd aztán kiderül - s az utóbbi időben napra, órára pontosan -, hogy ugyanazok a tünetek, események a baráti körében is megtörténtek, s valóban órára pontosan. Ezen aztán elgondolkodik az ember, s kicsit meg is nyugszik, hogy akkor mégsem csak az ő problémája. "Biztos, hogy megint van valami a levegőben" - szokták mondani ilyenkor, s most már tudjuk is, hogy mi: az új, magasabb rezgésű energia.


Az emberiséggel éppen most zajló, spirituális események közül egyet emelnék ki: Valószínűleg sokan tudják, hogy jövőre lezárul egy közel 26.000 éves periódus, egy precessziós kör. Ennek most nem a csillagászati és asztrológiai vonatkozásait említeném most meg - ami szintén nagyon izgalmas -, hanem azt, hogy mi ennek a körnek a spirituális jelentése. Egy precessziós kör - vagyis, amíg a Tavaszpontkörbejár az állatövön - kb. 26 ezer évig tart, az emberi magzat fejlődése kb. 260 napig. Erős analógia látszik a spirituális és a fizikai születés között: ez a 26.000 év egy érési szakasz, amit nevezhetünk egy teremtési korszaknak is. Ez alatt az idő alatt az emberi faj lehetőségeket kap arra, hogy a tudatát egy - vagy több - szinttel magasabbra emelje. S ha ez sikerült, egy új fejlődési ciklust kezdhet, a magasabb tudatszinten.
A Tavaszpont átlépése egyik állatövi jegyből a másikba mindig válságokkal járt, hiszen egy újabb érési szakaszt vezetett be. Amikor a lélek fejlődése végigjárja az állatöv által nyújtott lehetőségeket, akkor eljut az utolsó, a 12. házba, a Halakba. Itt lezárul a fejlődés, és a feloldó energiák előtérbe lépnek, hogy leoldják a lélekről mindazt, amit nem vihet magával az örök hazába. Leoldják mindazt, ami távol van Isteni Lényétől, Isteni Önvalójától. Ezért a halandó részünk ilyenkor halált, pusztulást, veszteséget, félelmet, kilátástalanságot él meg.
Halhatatlan részünk viszont tudja, hogy az igazi "élet" és fejlődés most nem a felszínen, a külvilágban van, hanem belül, a lélek mélyén. Amit most megérlelünk odabent, az fog a következő fejlődési szakaszban - ami minimum 26.0000 év - egy új fizikai valóságot körénk teremteni.
A 12. házban való tartózkodás a mi szempontunkból olyan, mint a mag a hó alatt: kívül még nincs jele az életnek, de belül, a mélyben már
lezajlott az átrendeződés, már elhelyezkedtek az új élet csírái, s csak a kellő időre várnak, hogy kibújjanak, s meghódítsák az új világot.
Az emberiség végigjárt egy 26.000 éves érési ciklust. Az "érettségi vizsga" utolsó, s talán legnehezebb "tételeit" húzzuk most, de a tét
nagy: új élet egy megtisztult világban!


S a dolgok gyakorlati részére térve, sokan megkérdezik: mit tegyek a hétköznapokban, hogy bírjam az átalakulás iramát, hogy a nehéz energiák ne húzzanak le? Biztos, hogy nem egy mondattal lehet erreválaszolni, ezért csak a legfontosabbakat emelem ki.


Ha tudatosul bennünk valami "sötét" folt, igyekezzünk meggyógyítani, megfelelő felfogással, életmóddal, esetleg terápiával. Arra, hogy hogyan tűrjük a "tudattalan vízözönét*" csak azt tudom javasolni, hogytudatossággal, növekvő összeszedettséggel, meditációval, belső nyugalommal, békével.
Mindezt akkor tudjuk megtenni, ha erősödik bennünk az örök szellem, Isteni Önvalónk. De pontosan ez az "érettségi vizsga" tétje: mennyire tud bennünk, s rajtunk keresztül megnyilvánulni saját Isteni Énünk.
Csak az marad talpon a "tudattalan vízözönében", akinek a tudata éber, fényes, erős.
Ez a tisztító tűz, ez a szétválasztás, amin át kell mennünk ahhoz,hogy egy megtisztult világban élhessünk.


Bár a folyamat nem könnyű, s a külső események nem megnyugtatók, mégis arra buzdítok mindenkit, hogy amennyire képes, győzze le a félelmeit,
s ne engedje, hogy ezek a hatalmukba kerítsék.


Bátorításul el szoktam mesélni azt, hogy a 2004-es ázsiai cunami után egy fotós a helyszínen járt, és képeket készített. Legalább húsz képen
pontosan látszott, hogy az áradat mindent letarolt - két kivétellel: a buddhista és a keresztény szentélyek érintetlenek maradtak.


Azt hiszem, ebből minden érthető: a pusztító erők pontosan "tudják", hogy mikor, hol és kit vihetnek magukkal. Hasonló a hasonlót. De a
tiszta, magas rezgést kikerülik, s ezt bizonyítják azok a tények is, hogy sokszor a földrengés is érintetlenül hagyja a spirituális központokat: a templomok gyakran sértetlenek maradnak - még akkor is, ha ezt a Lay vonalakon való építkezéssel magyarázzák.


Ez bátorításul szolgál a számunkra. Egyrészt töröljük a tudatunkból a "katasztrófa" lehetőségét, így csökkentjük annak esélyét.
Másrészt tudatosan csökkentsük félelmeinket, s ezzel szintén emeljük a "köz-rezgést".
Harmadrészt tudjuk, hogy az ősi, spirituális tanítások szerint mint bent, úgy kint: ha a lelkünkben tiszta, magas rezgésű energiák vannak,ha igyekszünk minél közelebb kerülni Isteni Énünkhöz, s benne élni,akkor "a sötétség előlünk kitér".


Ennek eléréséhez kívánok Olvasóimnak égi áldást, belső békét,
szeretetet és Fényt!


Szabó Judit